home-banner-seagale.jpg

Praten leidt tot nieuwe resultaten
Conflict? Los het op met mediation of coaching!

Praten leidt tot nieuwe resultaten

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met grote en kleine conflicten. De meeste daarvan lost u zelf op. Maar soms lukt dat niet.
U heeft een conflict op uw werk of in familieverband, u heeft een vraag over uw persoonlijke ontwikkeling waar u niet uit komt, of u wilt uw scheiding in goed onderling overleg regelen. Dan is het tijd om onder begeleiding van een deskundige aan een oplossing te werken. Afhankelijk van het type conflict kunt u kiezen voor mediation, coaching of teamtraining.

Lillian is een zeer ervaren MfN mediator, trainer en coach. Zij is sinds 2000 werkzaam en heeft ruime ervaring op het terrein van arbeidszaken binnen onder andere het onderwijs, de gezondheidszorg,  overheidsinstanties en kwesties die tussen overheid en burger spelen. Zij is  gespecialiseerd in familie en echtscheidingszaken en heeft veel kennis over de positie van kinderen. Hierover heeft zij onder andere in Spanje, Duistland, Tsjechië trainingen verzorgd. Vanuit ontwikkelingswerk in Afrika en Latijns-Amerika heeft zij een grote ervaring met interculturele vraagstukken. Zij is aangesloten bij het landelijk Mediation Netwerk van The Lime Tree en mediator o.a. voor de Rechtbank en Gerechtshof in Den Haag.

Zij wordt regelmatig benoemd door de rechtbank als bijzondere curator over een of meerdere minderjarige wanneer er een belangenstrijd speelt tussen ouders en de rechtbank geïnformeerd wil worden over de stem en de belangen van het kind/ de kinderen. Het zou goed zijn als er minder kinderen in de klem raken tussen hun ouders. Door een scheiding goed te regelen kan dit worden voorkomen. Dat is niet altijd mogelijk via mediation en vaak wel via overlegscheiding waarbij advocaten en coach als team met elkaar samenwerken. De rol van de coach is om het emotionele stuk goed te reguleren, opdat de kinderen van het beste van iedere ouder kunnen genieten. Daarnaast begeleidt de coach ook het proces van het zoeken naar regeling waar een ieder mee kan instemmen. Lillian heeft met verschillende teams samengewerkt en vele overlegscheidingen tot tevredenheid van de ouders kunnen afronden.

Problemen tussen mensen, binnen teams en soms ook  op individueel niveau hebben vaak te maken met verschillende in communicatiestijlen en disfunctioneel of negatieve gedragspatronen. Daar kan iemand zelf in vastlopen of in de werk of privé relatie die hij/zij met de ander heeft. Analyse van de gedragsstijl en de onderliggende drijfveren kan veel inzicht geven. Als gecertificeerd DISC gedragsstijlen en Drijfveren Coach geeft Lillian cliënten inzicht in hun eigen stijl als ook welke veranderingen daarin kunnen helpen voor een betere (werk) relatie.

Kwaliteit staat centraal in alle werkzaamheden. Haar ruime ervaring en oog voor kwaliteit zet zij in als intervisiebegeleider voor verschillende intervisiegroepen en als peer reviewer voor de MfN, waarin zij gesprekken met mediators voert en met hen beziet hoe de kwaliteit van de beroepsuitoefening  kan worden verhoogd.

 

Lillian van Wesemael

Lillian’s werkterrein richt zich ook over de grenzen. Sinds 2009 is zij gecertificeerd Cross Border Mediator en verbonden aan de pool van gespecialiseerde mediators van het Mediation Bureau, Centrum Internationale Kinderontvoering. Op Europees niveau is zij geselecteerd voor de opleiding Train the Trainers for Cross Border Mediations is sinds 2011 verbonden aan het Europees Netwerk van Family Mediators.

Voertaal voor gesprekken: Nederlands, Engels en Spaans.