home-banner-seagale.jpg

Praten leidt tot nieuwe resultaten
Conflict? Los het op met mediation of coaching!

Praten leidt tot nieuwe resultaten

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met grote en kleine conflicten. De meeste daarvan lost u zelf op. Maar soms lukt dat niet.
U heeft een conflict op uw werk of in familieverband, u heeft een vraag over uw persoonlijke ontwikkeling waar u niet uit komt, of u wilt uw scheiding in goed onderling overleg regelen. Dan is het tijd om onder begeleiding van een deskundige aan een oplossing te werken. Afhankelijk van het type conflict kunt u kiezen voor conflictbemiddeling tussen partijen, of te wel mediation, coaching of teamtraining.

Lillian is een zeer ervaren MfN mediator, scheidingsbemiddelaar, trainer en coach. Zij is sinds 2000 werkzaam als mediator, trainer en coach en heeft ruime ervaring op het terrein van arbeidszaken binnen de onder andere het onderwijs en de gezondheidszorg en overheidsinstanties en kwesties die tussen overheid en burger spelen. Zij is verder gespecialiseerd in familie en echtscheidingszaken en heeft veel kennis over de positie van kinderen. Vanuit ontwikkelingswerk in Afrika en Latijns-Amerika heeft zij een grote ervaring met interculturele vraagstukken.
Zij is aangesloten bij het landelijk Mediation Netwerk van The Lime Tree en mediator o.a. voor Rechtbank en Gerechtshof in Den Haag.

Lillian van Wesemael

Lillian’s werkterrein richt zich ook over de grenzen. Sinds 2009 is zij gecertificeerd Cross Border Mediator en verbonden aan de pool van gespecialiseerde mediators van het Mediation Bureau, Centrum Internationale Kinderontvoering. Op Europees niveau is zij geselecteerd voor de opleiding Train the Trainers for Cross Border Mediations is sinds 2011 verbonden aan het Europees Netwerk van Family Mediators.

Kwaliteit staat centraal in alle werkzaamheden. Haar ruime ervaring en oog voor kwaliteit zet zij ook in als intervisiebegeleider voor verschillende intervisiegroepen en als peer reviewer voor de MfN, waarin zij gesprekken met mediators voert en met hen beziet hoe de kwaliteit van het beroep kan worden verhoogd.

Voertaal voor gesprekken is naast het Nederlands ook het Engels en Spaans. In het geval het Duits de voertaal is werk ik samen een vloeiend Duits sprekende mediator.