Wat is mediation?

Mediation betekent keuzes maken die goed overdacht en onderbouwd zijn, keuzes waarin ieder zich kan vinden. Het kan nodig zijn dat u om een goede keuze te maken een juridisch, fiscaal of financieel advies nodig heeft. Dan wordt dit in de gesprekken aangegeven. Mediation betekent dat u werkt aan het zoeken en vinden van oplossingen. In een vertrouwelijke sfeer, zodat de vuile was niet op straat komt te liggen. Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Bij welke conflicten is mediation mogelijk?

Als u bereidheid bent om te praten en te luisteren naar elkaar is er voor alle conflicten bemiddeling mogelijk. Of het nu gaat om een probleem in de onderlinge samenwerking, arbeidsconflict, een zakelijk geschil, of een geschil tussen overheid en burger in alle gevallen kunt u bij SEAGALE terecht.

Voorwaarden

Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. partijen moeten de wil hebben om samen uit het probleem te komen;
  2. de deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn om over de oplossing een vaststellingsovereenkomst aan te gaan.

Wat u verder nog moet weten:

  • De mediator velt geen oordeel
  • De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.
  • Uw conflict komt niet ‘op straat’ te liggen.

Wat wordt er van u verwacht:
Mediation is alleen zinvol als u:

  • zich actief wilt inspannen om het conflict op te lossen,
  • bereid bent naar elkaar te luisteren,
  • eerlijke en juiste informatie wilt geven,
  • bereid bent samen naar een oplossing te zoeken,
  • bereid bent op respectvolle wijze de relatie te beëindigen, mocht dat onvermijdelijk zijn.