Voordelen mediation

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschiloplossing.
De belangrijkste daarvan zijn:

  • snelheid
  • kostenbeheersing
  • vertrouwelijkheid en beslotenheid
  • informele procedure
  • deskundige begeleiding
  • actieve rol van partijen
  • ruimte voor creatieve oplossingen
  • geen onnodige beschadiging van relaties
  • gezamenlijk oplossing = win-win resultaat
  • gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad.

Als u wilt weten of mediation geschikt is voor u, doe dan de mediationtest.