Bijzondere Curator

Een bijzondere curator wordt benoemd door de rechtbank of het gerechtshof als ouders of wettelijke vertegenwoordiger het samen niet eens zijn over wat er goed is voor hun kind. De rechtbank kan dan een bijzondere curator benoemen die met het kind (of de kinderen) gaat praten en de stem van het kind en de belangen van het kind kan laten horen. Zie ook: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bijzondere-curator.

De bijzondere curator is ook een brug tussen een kind en de rechtbank. Voor kinderen is het lastig om te snappen wat er nu boven hun hoofd wordt besloten en hoe dat allemaal gaat. Dat kan een bijzondere curator uitleggen en zo een vraagbaak vormen voor het kind.
Soms lukt het om na de gesprekken met het kind, met de ouders tot een oplossing te komen. Is dat niet het geval dan brengt de bijzondere curator een verslag uit aan de rechtbank en licht het verslag op de zitting van de rechtbank toe.

Lillian heeft de opleiding Bijzondere Curator gevolgd en is sinds 2015 door verschillende rechtbank benoemd. Sindsdien heeft zij in tientallen zaken met kinderen gesproken en hun stem laten horen in de rechtbank of het gerechtshof. Lillian is als bijzondere curator ex art. 1:250 ingeschreven bij de Stichting Bijzondere Curator (BCN), zie ook https://stichtingbcn.nl.