Intervisiebegeleider voor MfN, vFAS en NOVA

Intervisie is meer dan een goed en leuk moment om bij te praten met je collega’s. Je kunt je vaardigheden verbreden, dilemma’s bespreken, leren van je collega’s én meer te weten komen over hoe jij reageert in bepaalde situaties en hoe dat anders zou kunnen. 

Lillian is sinds 2007 intervisiebegeleider van verschillende groepen MfN mediators intervisiebegeleider voor de vFAS en de NOvA. Zij begeleidt intervisiegroepen langdurig als ook incidenteel bijvoorbeeld voor het verdiepen van specifieke vaardigheden.

Zij heeft verschillende methoden om casuïstiek te bespreken, zoals de incident methode, u-procedure, oplossingsgerichte intervisie, appreciative inquiry, rodddelmethode, CREA (Collectieve Reflectie & Eigen Actie) model. Met de inbrengen van de casus bespreekt zij vooraf welke methodiek het beste past bij de vraag van de inbrenger: hoe kan ik beter…..?

Voor verdieping van vaardigheden heeft zij in verschillende intervisiegroepen bijeenkomsten verzorgd over onderwerpen als: caucus does and don’ts, praten met kinderen in het kader van mediation, werking van het brein en invloed van stress op gedrag/communicatie van cliënten, oplossingsgericht werken, strategische mediation/coachingsmatrix, systemische kijken in mediation.

Vereisten Intervisie MfN en vFAS en NOvA

De vFAS hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

 • een groep van tenminste zes personen,
 • met een duur van minimaal twee en maximaal vier uur,
 • een vFAS erkende begeleider,
 • hantering van een bepaalde methode,
 • eigen vaardigheden staan central,
 • recht op een opleidingspunt per uur.

De MfN hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

 • minimaal drie bijeenkomsten van twee uren per twaalf maanden,
 • een groep van tenminste vijf mediators, waarvan drie MfN registermediator,
 • intervisiebegeleider of een van de ervaren mediators begeleidt de bijeenkomst,
 • hantering van een bepaalde methode,
 • recht op een cat. 1b punt per uur.

De NOvA hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

 • intervisie onder begeleiding van een gespreksleider die de vereiste opleiding heeft gevolgd,
 • een groep van tenminste drie deelnemers,
 • één of meer dilemma’s om te bespreken,
 • de deelnemers brengen ieder één of meer dilemma’s in,
 • vragen over eigen functioneren staan centraal,
 • afgifte van een bewijs van deelname,
 • recht op één niet juridisch opleidingspunt per uur, maximum van vier per dag.