Ouderschapsplan

Ouders blijf je voor het leven

Voor kinderen betekent een scheiding een ingrijpende situatie, die met veel onzekerheid, emotie en energie gepaard gaat. Juist in deze periode hebben ouders het ook druk met alles wat een scheiding met zich meebrengt. Je weet als ouders soms ook niet meer waar je wel of niet goed aan doet.

Als ouders kun je het je kinderen makkelijker maken door onderlinge ruzie te vermijden en goede afspraken met elkaar te maken over verzorging, opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Want natuurlijk gun je je kind dat het zo gelukkig mogelijk opgroeit en zo min mogelijk last heeft van de beslissing dat jullie uit elkaar zijn gegaan. Voor een kind is ook na een scheiding een goed contact met moeder en vader belangrijk voor zijn ontwikkeling. Zowel dat contact met je kind als het contact met elkaar als ouders moet je opnieuw invullen. En dat is niet makkelijk.

Al jaren begeleid ik ouders bij het opstellen van een ouderschapsplan. Centraal staat wat er goed is voor jullie kind en hoe de vader en moeder het ouderschap zo goed mogelijk kunnen regelen. Alles wat jullie belangrijk vinden voor de ontwikkeling van je kind neem je op. Uiteraard bespreek je ook waar je kind gaat wonen en wanneer het bij de moeder en wanneer bij de vader is, hoe je vakanties regelt, wat je doet als een kind ziek wordt of onverhoopt in het ziekenhuis komt te liggen. Mogelijke punten om op te nemen in het ouderschapsplan zijn verder: hoe je omgaat met de keuze voor school/naschoolse opvang, sportclubs en andere vrije tijdsbesteding, wie werkstukjes van je kind bewaart, hoe je omgaat met het vieren van verjaardagen, het bezoeken van ouderavonden, kapperbezoek etc. Je kunt aangeven in hoeverre je hierover samen overlegt (wie bepaalt wat, of gebeurt alles in samenspraak) en wat je kind zelf mag bepalen.
Afhankelijk van de leeftijd van je kind, spreken jullie het ouderschapsplan in hoofdlijnen door met je kind, ook kan het goed zijn als jullie kind in een gesprek met de mediator aangeeft wat voor hem of haar belangrijk is.
Een ouderschapsplan kun je opstellen als je gaat scheiden na een huwelijk, of als je uit elkaar gaat met een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

Een goed doordacht ouderschapsplan biedt een stevige basis om na een echtscheiding het leven voor de kinderen en voor jezelf als ouder opnieuw vorm te geven.

De overheid ziet het belang van een ouderschapsplan in. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich in het voorjaar van 2007 uitgesproken voor een verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding. Maar wettelijke verplichting of niet, het opstellen van een ouderschapsplan is een waardevol instrument om de toekomst van de kinderen en de rol van de ouder in te vullen.