Arbeidsgeschillen

Iedereen kan te maken krijgen met een arbeidsconflict. Veelal een situatie waar beide partijen niet gelukkig mee zijn. Als openlijke of onderhuidse conflicten zich voordoen op de werkvloer, dan heeft dit niet alleen op het persoonlijke vlak gevolgen. Een heel team kan er in worden meegetrokken. In werksituaties zie je als gevolg van conflicten vaak een verminderde loyaliteit aan de onderneming. Het is één van de oorzaken van ziekteverzuim.

Natuurlijk kunt u als u in een arbeidsconflict gewikkeld bent een juridische procedure starten. De ervaring leert echter dat er een groot risico bestaat dat dit uitdraait op een langdurig, kapitaal- en vaak ook respectverslindend proces. Vaak blijkt dat er aan het einde van zo’n procedure alleen maar verliezers zijn.

Is er dan geen benadering die recht kan doen aan beide partijen, die gelegenheid geeft om een goede, creatieve en vooral duurzame oplossing tot stand te brengen? Waarbij het probleem kan worden aangepakt, en de betrokkenen in hun waarde kunnen worden gelaten?

Met mediation kan dit. In gesprekken worden de problemen in kaart gebracht, de verschillende belangen en de mogelijke oplossingen. Zeker wanneer het voortduren van de arbeidsrelatie in het geding is, of als er sprake is van ziekteverzuim, moeten de oplossingen passen binnen de wettelijke regels en wetten. Vanuit de specifieke kennis over arbeidszaken geeft de mediator waar nodig informatie over relevante wetten en verzekeringen voor werkgevers en werknemers.

Mediation

Onder begeleiding van de mediator gaat u als partijen gezamenlijke gesprekken voeren. Daarbij zijn er een paar voorwaarden en daarin schuilt dan ook meteen de kracht van mediation. De spelregels bij mediation gaan namelijk uit van vertrouwelijkheid en vrijwilligheid. Als deze door beide partijen zijn onderschreven –en dat gebeurt schriftelijk- ontstaat er een unieke situatie. De mediator zal er voor zorgen dat de juiste onderwerpen in de juiste volgorde ter tafel zullen komen. Hierbij zullen ook de moeilijke onderwerpen niet uit de weg worden gegaan. Voor u is het belangrijk dat datgene wat voor u belangrijk is helder wordt gemaakt. Alleen zo kan het proces van het vinden van een ook voor ù acceptabele oplossing een eerlijke kans krijgen. Door uit te praten waar het eigenlijk om gaat. En vervolgens te bespreken hoe het goed/beter werkbaar gaat worden.