Peer review verplicht

Sinds 1 januari 2012 maakt een peer review onderdeel uit van de verplichte onderhoudseisen die gelden voor de MfN-registermediator.
Wat is een peer review?

Een peer review is een kwaliteitsinstrument waarbij een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot beoordeelt of uw mediationpraktijk(voering) voldoet aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht. Aan de hand van de reviewrapportage besluit de reviewcommissie of uw peerreview wordt goedgekeurd of niet. In dat laatste geval kan de reviewcommissie besluiten tot een herreview of tot een beëindiging van uw inschrijving in het MfN-register door het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).
Er zijn 45 mediators geselecteerd en opgeleid tot peer reviewer.

Zie ook de website van het MfN-register.