Aanpak

Frequentie gesprekken en duur van het traject (indicatief):

  • Afhankelijk van aard en inhoud van het conflict varieert een mediation in contacturen tussen mediator en betrokkenen. Als er meer dan 12 contacturen noodzakelijk (b)lijken te zijn, wordt hierover voorafgaand overleg gevoerd.
  • Een mediation dient voortvarend, in korte tijd en met zo min mogelijk kosten, te verlopen.
  • Binnen twee werkdagen nemen wij contact met U op en binnen twee weken vindt het eerste mediationgesprek plaats.
  • Een mediation is meestal binnen drie maanden afgerond.
    Bij team mediation met meer dan 2 betrokkenen vindt er meestal eerst een intake plaats waarin met alle of met door de groep zelf aangewezen vertegenwoordigers wordt gesproken.
  • De belangrijkste bevindingen daarover worden meestal in een vertrouwelijke setting gepresenteerd. Daarna volgt een vervolgtraject waarin mediationgesprekken en/of teamtraining en of coaching kan plaatsvinden.
  • Indien daaraan behoefte is vindt een eerste kennismaking plaats in een vrijblijvende sfeer.